Regulamin sklepu

REGULAMIN HURTOWNI donaco.pl + RODO (od 25.05.2018)

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z sklepu internetowego/hurtowni znajdującego się pod adresem URL http://www.donaco.pl, zwanego dalej "Sklepem" lub „Hurtownią”.
 2. Właścicielem sklepu donaco.pl jest firma Tomasz Depta z siedzibą: 47-400 Racibórz, ul. H. Pobożnego 23, posiadającą NIP 639-178-55-04, zwaną w dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu: 47-400 Racibórz, ul. H. Pobożnego 23
 4. Korzystanie z hurtowni i dokonywanie zakupów  wymaga zapoznania się z Regulaminem, dokonania jego akceptacji  oraz jego przestrzegania.
 5. Klientami hurtowni mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile odrębne przepisy przyznają im zdolność prawną. Klienci zwani będą także Użytkownikami Sklepu. 
 6. Dokonywanie zakupów w Hurtowni wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 7. Otrzymane od Użytkownika dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle korzystania z usług Hurtowni rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż hurtowa artykułów dekoracyjnych, głównie zawieszek drewnianych. Aktualna oferta Hurtowni dostępna jest pod adresem www.donaco.pl
 2. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe.

 

§ 3
Wymogi techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze;
  b) Procesor  600  MHz lub o  wyższych parametrach;
  c) Pamięć RAM – 256 MB;
  d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i wyższe lub Mac OS X ;
  e) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem hurtowni świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Hurtowni może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Hurtownia zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym przez Klienta.

 

§  4
Pliki Cookie

 

 1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu donaco.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 2. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 
 3. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis donaco.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 4. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 5. Serwis donaco.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 7. W ramach serwisu donaco.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) Pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);
  b) Count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
  c) Cookie Google Analytics;
  d) Cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
  e) Cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

 

§ 5
Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie zakupu Produktów wymaga rejestracji w Hurtowni oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. 
 3. Rejestracja odbywa się za pomocą serwisu donaco.pl oraz poczty internetowej i wymaga przeprowadzenia następujących czynności:
  • Kliknięcie na przycisk „Rejestracja” w prawym górnym rogu serwisu donaco.pl
  • Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, hasła oraz danych firmy: Nazwa firmy, osoba odpowiedzialna, ulica, numer domu/mieszkania, kod, miasto, NIP, NIP EU (dla firm z zagranicy), telefon, email;
  • Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie drogą e-mailową skanu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej – nadanie numeru REGON, NIP’u, NIP’u EU, KRS’u, Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • Po akceptacji dokumentów przez Serwis donaco.pl nastąpi pełna aktywacja konta – dostęp do cen i składania zamówień.
 4. Hurtownia może odmówić dokonania rejestracji w następujących przypadkach:
  a) Brak przesłania dokumentów w celu weryfikacji, czy dany Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich (do wyboru są również inne waluty: EUR – aktualny przelicznik, wg. którego obliczamy cenę dostępny jest w dziale „płatności i wysyłka”) i nie zawierają podatku VAT. Podatek Vat naliczany jest w koszyku (w przypadku klientów z Polski). W przypadku klientów z zagranicy posiadających NIP EU – stawka Vat wynosi 0%, podatek rozlicza nabywca towaru w swoim kraju – koszyk doliczy VAT, jednak zapłata ma być bez VAT.
 6. Dokumenty księgowe wystawiane mogą być w walutach: PLN lub EUR.
 7. Hurtownia zastrzega sobie prawo weryfikacji danych każdego zagranicznego użytkownika deklarującego posiadanie NIP EU do czasu realizacji zamówienia. 
 8. Klientami zagranicznymi Hurtowni mogą być jedynie przedsiębiorcy posiadający nadany numer NIP EU.

 

§6
Zamówienia

 

 1. Zamówienia należy składać po zarejestrowaniu, aktywacji konta i zalogowaniu w Hurtowni donaco.pl. Procedura tworzenia zamówienia polega na dodawaniu do koszyka różnych ilości towarów ze stron produktowych. Po dodaniu wszystkich produktów, które Klient chce zamówić, do koszyka należy kliknąć w przycisk przekierowujący na stronę potwierdzenia zamówienia. Jeżeli ilość produktów na magazynie nie zmieniła się podczas dokonywania zakupów przez Klienta to zostanie on poproszony o wybór płatności, opcji dostawy, podanie adresu do wysyłki oraz danych do FV. Jeżeli ilość produktów na magazynie zmieniła się w czasie dokonywania zamówienia, Klient będzie o tym poinformowany i zostanie poproszony o ew. zmianę zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez klienta wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie. 
 3. Hurtownia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach:
  a) Brak towaru na magazynie;
  b) Zaleganie z płatnościami przez okres co najmniej 14 dni;
  c) Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu;
  d) Działanie na szkodę dobrego imienia hurtowni – publikowanie niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym szkodliwych opinii.
 4. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem hurtownia donaco.pl niezwłocznie będzie kontaktowała się z klientem mailowo oraz  telefonicznie w celu wyjaśnienia pomyłek. Możliwa będzie zamiana towarów, których nie ma na magazynie na towary z magazynu – np. inna grubość, anulacja części zamówienia (objętego brakami magazynowymi), lub (na wyraźne żądanie Klienta) anulacja całego zamówienia i zwrot wpłaconych kwot w przypadku kiedy klient dokonał zapłaty. 
 5. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 6. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia – dodatkowo na konto Klienta zostają nałożone ograniczenia w dokonywaniu dalszych zakupów, tymczasowe zawieszenie do momentu otrzymania zapłaty za zamówienie;

 

§7
Płatności i dostawa

 

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  a) Przedpłata na konto – przelew bankowy na konto – możliwość odbioru towaru w siedzibie, lub wysyłka towaru kurierem;
  b) Płatności internetowe – szybkie przelewy;

c) Płatność przy odbiorze.

 

 1. Zamówiony towar  jest wysyłany w terminie max. 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie bankowym hurtowni donaco.pl
 2. Wszystkie paczki krajowe opłacone na konto wysyłane są kurierem UPS. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 20 zł.
 3. Paczki dla Klientów z Europy opłacone na konto wysyłane są kurierem UPS. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 70 zł netto (kurier do 30 kg).
 4. W przypadku zamówienia ilości większej niż 30 kg cena za każde następne rozpoczęte 30 kg w przesyłkach zagranicznych trzeba opłacić normalną stawkę. W kraju za przesyłkę płaci się tylko raz.
 5. Dostawa zamówienia paczką kurierską w kraju trwa od 1 do 2 dni roboczych, przesyłką kurierską na zagranicę od 3 do 5 dni roboczych.
 6. Wraz z Produktem wysyłamy Fakturę VAT.

 

§ 8
Obowiązki Klientów

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) Odbioru przesyłek z zamówionym w Sklepie towarem;
  b) Regulowania należności za zakupiony towar w terminie ustalonym na wystawionej przez Hurtownię donaco.pl fakturze VAT;
  c) Zachowania w tajemnicy warunków umowy zawartej z Hurtownią , cen towarów oferowanych przez Sklep oraz warunków ich dostawy;
  d) Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczna na podany w procesie rejestracji adres mailowy, oraz dołączone z pieczątką do przesyłki.

 

§9
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres hurt@donaco.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz
   lub telefonicznie pod numer telefonu +48 506-066-988  czynny w godz. 8:00-16:00 w dni powszednie.  Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia w formie mailowej lub listowej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  oznaczenie Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. 
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Hurtowni wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu – wymiary są podane na każdej stronie produktowej.
 6. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń. 
 8. Uszkodzenia w transporcie należy wskazać w obecności kuriera w formie pisemnej.
 9. Reklamacje ilościowe, jakościowe lub inne Klient  zobowiązany jest zgłosić Hurtowni na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, chyba że wada wyjdzie na jaw dopiero później. W przypadku wad ukrytych sprzedanego towaru, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Hurtowni wadę niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż uprawnienie Użytkownika do zgłoszenia wady ukrytej towaru wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania towaru.
 10. Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. nie może nosić śladów żadnych przeróbek.  
 11. Towar reklamowany należy odesłąć na adres: Donaco; ul. Plac Wolnosci 13/1; 47-400 Racibórz; 

 

§10
Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu, a w szczególności: tekst, zdjęcia grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim oraz majątkowym.
 2. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez serwis i/lub odwiedzanie www.donaco.pl, Klient nie nabywa żadnych praw majątkowych i autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, zamieszczonych na stronach www.donaco.pl.
 3. Zdjęcia, otrzymane przez klienta wraz z zamówieniem drogą mailową, mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów sprzedaży towaru zakupionego w Hurtowni donaco.pl.
 4. W przypadku gdy Administrator serwisu poweźmie wiadomość o naruszaniu przysługujących praw o których jest mowa w niniejszym ustępie przez kogokolwiek, Administrator serwisu będzie dochodził ochrony prawnie uzasadnionych interesów na drodze sądowej.


§11

Odpowiedzialność

 1. Hurtownia:
  a) Nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak funkcjonalności serwisu w postaci przerw lub zakłóceń spowodowanych czynnikami niezależnymi od Administratora serwisu,
  b) Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez użytkowników korzyści wynikających z braku czasowej funkcjonalności serwisu(przerwy), które są spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora serwisu. Nie ponosi także odpowiedzialności jeżeli przerwa wynika z konserwacji sprzętu lub oprogramowania oraz ulepszenia funkcjonalności serwisu,
  c) Nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie przez osobę trzecią loginu i hasła użytkownika zarejestrowanego w serwisie, jeżeli wina takiego wejścia w posiadanie nie leży po stronie Administratora serwisu, a leży po stronie użytkownika zarejestrowanego (np: udostępnił on dane do logowania osobie trzeciej),
  d) Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników spowodowanych korzystaniem z serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa i niniejszym regulaminem, oraz z tytułu podania nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego,
  e)  Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  f) Nie ponosi odpowiedzialności za  wszelkie szkody wynikłe z działania i samo działanie Administratora serwisu podjęte w stosunku do użytkownika, a działanie to zostało podjęte przez Administratora serwisu w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa bądź przepisów niniejszego regulaminu,
  g) Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania  przez użytkownika zarejestrowanego nieprawdziwych danych.
 2. Ewentualna odpowiedzialność Hurtowni z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do uzgodnionej przez strony ceny towaru wadliwego, niedostarczonego lub dostarczonego po terminie.

 
§12
GIODO/RODO/GDPR

 1. Baza danych hurtowni donaco.pl została zgłoszona do Giodo. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie RODO i polityki przetwarzania danych osobowych są na końcu regulaminu.

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.donaco.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Strona, która dokonała cesji zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie w formie pisemnej oraz wskazania daty dokonania cesji, następcy prawnego oraz zakresu dokonanej cesji. 
 6. Administrator Hurtowni donaco.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja sklepu.  Klienci sklepu donaco.pl zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 1 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.donaco.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
w Tomasz Depta
zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1.    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane
są przekazane dane osobowe, jest Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz

2.    Firma wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych to:
- adres e-mail:hurt@donaco.pl
- adres pocztowy: Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz

3.    Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

4.    Przetwarzanie danych osobowych w Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz jest niezbędne do:
•    realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;
•    zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;
•    świadczenia usługi dropshipping;
•    obsługi reklamacji i zwrotów;
•    obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;
•    kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;

5.    Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:
•    prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;
•    zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej;
•    zapewnienia obsługi usług płatniczych;
•    zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;
•    windykacji należności;
•    prowadzenia analiz statystycznych;
•    przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;

6.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

7.    Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

•    w przypadku klienta detalicznego (w tym odbiorcy dropshipping) – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;
•    w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego;

8.    Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

9.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:
•    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz;
•    cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych;
•    zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
•    dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

11.    W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

12.    Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:
•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

13.    Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy  przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną. Wykaz podmiotów którym udostępniono dane osobowe posiada Inspektor Danych Osobowych.

14.    Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

15.    Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

16.    W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

17.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 
Administrator Danych Osobowych
Tomasz Depta